ارسباران مهد فرهنگ و هنر است

آرخا: معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: منطقه ارسباران مهد فرهنگ و هنر و عرفان است.

چمیده فر که در محفل ادبی و هنری مولان و نکوداشت سواد وجودی شاعر پیشکسوت منطقه ارسباران سخن می گفت، اظهار کرد: تجلیل از مقام شعر و شعرا، تجلیل از فرهنگ و ادب است.

وی جایگاه شعر را در تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی، جایگاه خاص و معنوی عنوان کرد و گفت: ارسباران مهد فرهنگ و هنر و عرفان است و دارا بودن دو شاخص؛ « اقلیمی و فرهنگی» در این دیار باعث تشخص شعر و ادب و هنر در بین مردم این دیار شده است.

چمیده فر با اشاره به اینکه شاخص فرهنگی تأثیرپذیری مستقیمی از شاخص اقلیمی دارد گفت: تشخص فرهنگ و ادب در این دیار برگرفته از خصیصه اقلیمی آن یعنی طبیعت زیبا و کم نظیر آن می باشد.

معاون فرهنگی اداره کل در ادامه با اشاره به کثرت شاعر و عاشیق در این دیار، آنان را گنجینه معنوی و نفیس استان و کشور دانسته و گفتند باید قدر این داشته ها را بدانیم.

معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت مفهوم و محتوا در قیاس با پوسته شعر که عبارت از الفاظ آن می باشد افزود: راز ماندگاری شعر خارج شدن از پوسته و پرداختن به محتوای والا و آمیخته با معنویت است لذا باید همه شاعران با الهام از دنیای درون خود و با واژه گزینی روح دار به این مهم توجه کنند.