جمع خوانی اشعار شهریار در روز ملی شعر و ادب فارسی

آرخا: جلسه جمع خوانی اشعار شهریار به مناسبت سالروز درگذشت این شاعر نامی و روز ملی شعر وادب فارسی، در کتابخانه آیت ا… نجفی اهری برگزار شد.
عصر روز شنبه ۲۷ شهریور ماه، دوستداران شعر و ادبیات ایرانی در روز ملی شعر و ادب فارسی در کتابخانه آیت ا… نجفی اهری گردهم آمده و اشعاری منتخب از آثار و سروده های شهریار شیرین سخن ایران زمین را با هم خواندند.
نشست جمع خوانی شهریور ماه کتابخانه آیت ا… نجفی اهری به خوانش اشعاری منتخب از آثار استاد شهریار از مجموعه های «دیوان شهریار»، «مجموعه اشعار شهریار»، «حیدربابایه سلام»، «اشعار ترکی شهریار» و «شیدایی» سپری شد.
پنجشنبه هفته گذشته نیز برنامه مشابهی به منظور آشنایی کودکان با ادبیات ایرانی و معرفی این روز، در بخش کودک این کتابخانه برگزار شده بود. در این برنامه شعرخوانی کودکان با انتخاب اشعاری از شاعران مورد علاقه خود از کتاب های مربوط به گروه سنی مناسب خودشان، ضمن شعرخوانی به معرفی کتاب نیز پرداختند.

jamekhanin9-3