تصویر مارال در تندیس جشنواره فیلم و عکس روستایی و عشایری کلیبر

آرخا:در یک حرکت ارزشمند زییست محیطی تصویر مارال در طراحی تندیس نخستین جشنواره فیلم و عکس روستایی و عشایری کلیبر استفاده شده است.

افتتاحیه نخستین جشنواره فیلم و عکس روستایی و عشایری کلیبر امروز صبح با رونمایی از تندیس این جشنواره برگزار شد. در تندیس این جشنواره تصویر مارال استفاده شده است. مارال از گونه های نادر حیات وحش در جنگل های ارسباران است.