کتاب «سربداران قره داغ» منتشر شد

آرخا: کتاب سربداران قره داغ تألیف فرزین قهرمانی فرد در قطع رحلی با شمارگان هزار نسخه و به قیمت ۱۹ هزار تومان توسط انتشارات شمیسا در اهر منتشر شد.

این کتاب روز پنج شنبه ۲۴ آبان در شورای اداری شهرستان هوراند از این کتاب رونمایی شد.