آثار راه یافته به بخش نمایشگاهی عکس جشنواره فیلم و عکس روستایی و عشایری کلیبر معرفی شدند

آرخا: آثار راه یافته به بخش نمایشگاهی عکس جشنواره فیلم و عکس روستایی و عشایری کلیبر از سوی هیأت داوران معرفی شدند.

تعداد ۱۹ قطعه عکس از ۵۳ قطعه عکس راه یافته به بخش نمایشگاهی این جشنواره متعلق به عکاسان اهری است.
یوسف عبدلی(۱)، رضا بگلری(۱)، علی نوجوان(۱)، زهرا جعفری(۱)، توحید مهدی زاده(۱)، سعید قاسمی(۴)، حامد قاسمی(۱)، فرهاد زرگریان اهری(۱)، علیرضا رادمان(۱)، محمدرضا بهمرام(۱)، پرویز گلی زاده(۶)

همچنین ایران مهدی پور، پرویز گلی زاده، سعید قاسمی و محمدرضا بهمرام از اهر دارای مجموعه عکس  هستند.

تعداد ۵ قطعه عکس نیز متعلق به عکاسان کلیبری است.
فرشید فرج الهی(۱)، سامان موسی پور کلیبر(۱)، پرویز انصاری(۱)، اختیار طاهری(۱) و میلاد طاهری(۱).

بقیه عکس ها از؛ تبریز(۹)، هشتچین اردبیل(۱)، سردرود(۲)، تالش ( ۱۱)، زنجان(۱)، مرند(۱) و مراغه(۱) هستند.