کسب رتبه اول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی

آرخا: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در ارزیابی عملکرد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در بخش زیرپورتال موفق به کسب رتبه اول شد.

براساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارزیابی عملکرد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در سه ماهه دوم و سوم سال 1400، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در بخش زیرپورتال رتبه اول را کسب کرد.

شایان ذکر است؛ در فرآیند ارزیابی عملکرد زیرپورتال اطلاع رسانی، متغیرهایی همچون میزان مشارکت خبری، تعامل با مخاطبان، تبلیغات و اطلاع رسانی، خدمات الکترونیک، امکانات جانبی، صفحه آرایی، ویژگی های بصری، بروزرسانی و وضعیت در پورتال اصلی از حیث محتوا به تفکیک موردبررسی و امتیازدهی قرارگرفته است.