نشست معرفی کتاب «قصه های عامیانه ارسباران» برگزار شد

آرخا: نشست معرفی کتاب «قصه های عامیانه ارسباران» تدوین علیرضا شهبازی، برگزار شد.

بیست و پنجم مهرماه طی نشستی با حضور جمعی از نویسندگان کتاب «قصه های عامیانه ارسباران» در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری توسط امیدعلی شیخی که به اهتمام این کتاب منتشر شده است، معرفی شد.