انجمن ادبی شهرستان اهر دوباره تشکیل شد

آرخا: انجمن ادبی شهرستان اهر پس از حدود ۱۵ سال تعطیلی مجددا تشکیل شد.

انتخابات هیئت امنای انجمن ادبی شهرستان اهر پس از فراخوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر با شرکت حدود چهل تن از شعرا و نویسندگان این شهر در سالن مجتمع فرهنگی و هنری این شهر برگزار و پنج عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل آن از بین تعداد ۹ کاندیدا انتخاب شدند.

جلیل علیجانپور، علیرضا انباز، راضیه عباسی معروفان، ثاقب رشت آبادی و امیدعلی شیخی به عنوان اعضای اصلی و ابوالفضل عباسی معروفان و حمیدی انباز به عنوان اعضای علی البدل هیئت امنای انجمن ادبی شهرستان اهر انتخاب شدند.

گفتنی است؛ انجمن ادبی شیخ شهاب الدین اهری حدود ۱۵ سال قبل تعطیل شده بود و سرانجام با کوشش رئیس و کارشناسان فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر مجددا تشکیل شد.