اگر شورای نگهبان حفظ نشود چیزی در مملکت باقی نخواهد ماند

آرخا: امام جمعه اهر گفت: اگر شورای نگهبان حفظ نگردد، چیزی در مملکت باقی نخواهد ماند.
امام جمعه شهرستان اهر در خطبه های نماز این شهرستان با اشاره به جایگاه و اهمیت شورای نگهبان گفت: حضرت امام فرمودند: من به آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور اسلامی است.
آیت الله حاجی زاده افزود: این حرف امام است نه حرف بنده طلبه حقیر و بنده هرچه نقل می کنم از امام و مقام معظم رهبری و قرآن و احادیث است و غیر از اینها به هیچ کس دیگری وابستگی ندارم و هیچ کس در هر پست و مقامی که باشد حق ندارد به شورای نگهبان و نهاد رهبری دهن کجی نماید چراکه این ها را قانون مشخص کرده و هیچکس حق تخریب آنها را ندارد.
وی تصریح کرد: اینها در تأیید و یا رد صلاحیت افراد تمام جوانب را در نظر گرفته و خیلی دقیق بررسی می کنند اما ممکن است بعضی وقت ها عدم شناخت و یا خطای انسانی که به ندرت شاید اتفاق بیفتد؛ به رد یا عدم احراز صلاحیت فردی منجر گردد اما این امر نباید موجب گردد که در اذهان عمومی ایجاد تشویش نموده و شورای نگهبان را حفظ ننماییم که اگر شورای نگهبان حفظ نگردد چیزی در مملکت باقی نخواهد ماند.
امام جمعه اهر گفت: مردم باید بدانند عدم احراز یا رد صلاحیت افراد نباید موجب نگاه بدبینانه به افراد گردد و نیز باید بدانیم بعضی از تئورسین های غربی شورای نگهبان و نهاد رهبری را دو مانع بزرگ در راه رسیدن به نظام سکولار و اهداف و نیات پلید خود می بینند و همیشه سعی در تضعیف و تخریب این دو نهاد انقلابی و بسیار مهم را دارند.