انتشار مجدد خبرنامه خانه فرهنگ در تبریز

آرخا: دوره جدید خبرنامه فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با عنوان « خانه فرهنگ» در تبریز منتشر شد.

این خبرنامه که شامل اخبار فرهنگی و هنری استان در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری است در دوازده صفحه به مدیرمسوولی محمد محمدپور و سردبیری علی پیروزمنش منتشر شد.

این نشریه در نخستین شماره دوره جدید خود به تودیع و معارفه مدیرکل پیشین و جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پرداخته و همایش سراسری شیخ محمود شبستری و برپایی همایش دویستمین سال ورود صنعت چاپ به کشور در تبریز از دیگر موضوعات محوری این نشریه است.

در این نشریه همچنین به اخبار فرهنگی و هنری شهرستانها در دو ماه فروردین و اردیبهشت پرداخته شده است.

خبرنامه ی خانه ی فرهنگ به عنوان پل ارتباطی بین هنرمندان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که پس از چند سال وقفه، انتشار آن از سر گرفته شده است.