اولین نشست کتابخوان در ورزقان برگزار شد

آرخا: اولین اجرای طرح فرهنگی « نشست کتابخوان» در ورزقان برگزار شد.

نشست «کتاب‌خوان» کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین(ع) ورزقان روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد با حضور جمعی از اعضای این کتابخانه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این نشست، کتاب‌های «سوران سرد» نوشته جواد افهمی، توسط مجتبی صادقی؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورزقان «انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه» نوشته علیرضا پناهیان، توسط اماموردی قلی پور؛ رییس اداره کتابخانه های عمومی ورزقان «اعترافات غلامان: داستان دوران ولایت عهدی امام رضا (ع)» نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی، توسط حسین مرغدل؛کتابدار کتابخانه امیرالمونین ع ورزقان  «مرگ از من فرار می‌کند، کتاب مصطفی چمران» نوشته فرهاد خضری، توسط جابر رضانژاد؛ «رفتم بالا انار بود» نوشته ناصر کشاورز، توسط اصغر ستارزاده کتابدار کتابخانه امیرالمونین ع ورزقان معرفی و تجربه خواندن آنها با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.