کسب رتبه اول اداره حفاظت محیط زیست ورزقان در رضایتمندی ارباب رجوع

آرخا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورزقان از کسب رتبه اول این اداره در طرح سنجش میزان رضایتنمدی ارباب رجوع در بین ادارات شهرستان خبر داد.
به گزارش آرخا، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی؛ عباس نصیری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورزقان گفت: بر اساس طرح نظر سنجی و محاسبه رضایتمندی مراجعین دستگاههای اجرایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام پذیرفته این اداره موفق به کسب رتبه برتر در میان ادارت شهرستان شد.
وی با تقدیر از تلاشهای همکاران این اداره افزود: بر اساس همین نظر سنجی همچنین اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان حائز رتبه اول در بین ادارات حفاظت محیط زیست استان نیز گردیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورزقان گفت: دراین بررسی مولفه هایی مانند، اطلاع رسانی، فضا و تجهیزات، سنجش اعتماد مراجعان و نحوه رفتار کارکنان با ارباب رجوع مورد ارزیابی قرار گرفته است.