پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی دایر شد

آرخا: امروز شنبه9 بهمن ماه؛ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل دایمی نمایشگاه های تهران افتتاح شد.

این نمایشگاه تا 12 بهمن ماه از ساعت 9 الی 17 دایر خواهد بود.

غرفه استان آذربایجان شرقی در سالن B38 (گردشگری) و B40 (صنایع دستی) قرار دارد.

صنعت دستی ورنی از استان آذربایجان شرقی در این نمایشگاه غرفه ویژه دارد.

گفتنی است؛ اهر به عنوان شهر ملی ورنی انتخاب شده است.

عکس: خبرگزاری مهر