برچسب: دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

آیا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون هنری وی در اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر ارسباران حضور می یابند؟

آرخا: پس از سه دوره متوالی حضور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه جشنواره تئاتر ارسباران، این سطح حضور در سال گذشته متوقف شد.
ادامه مطلب

جشنواره سراسری تئاتر اهر؛ صحنه ای برای نمایش مواریث فرهنگی و تاریخی ارسباران

آرخا: جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر(ارسباران) به عنوان رویداد بزرگ هنری در ایران، طی ادوار گذشته به اقدامات نمادین در معرفی سرمایه های بومی فرهنگی و تاریخی و
ادامه مطلب