جشنواره سراسری تئاتر اهر؛ صحنه ای برای نمایش مواریث فرهنگی و تاریخی ارسباران

آرخا: جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر(ارسباران) به عنوان رویداد بزرگ هنری در ایران و بزرگ ترین جشنواره تئاتر شمالغرب کشور، علاوه بر آن که خود معرف جایگاه و پیشینه هنر تئاتر اهر است، در معرفی دیگر قابلیت ها و داشته های این شهر و منطقه ارسباران نقش بسرایی ایفا می کند.

با توجه به حضور صدها هنرمند از نقاط مختلف کشور در جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران و قرار گرفتن این رویداد در کانون توجهات و انعکاس قابل توجه خبری، این جشنواره ظرفیت مهمی برای طرح و برجسته سازی نمادهای هویتی فرهنگی و تاریخی و میراث معنوی و داشته ها و محصولات بومی شاخص به عنوان سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این منطقه محسوب می شود.

دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر(ارسباران) علاوه بر توجه به مسائل و موضوعات مرتبط با فرهنگ بومی و آداب و سنن منطقه در محورهای فراخوان دریافت آثار نمایشی، طی ادوار گذشته به اقدامات نمادین در معرفی سرمایه های بومی فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و زیست محیطی دست زده است.

دبیرخانه این جشنواره بخصوص در طراحی پوستر و تندیس جشنواره رویکرد ارزشمندی در این خصوص داشته است. در تندیس دوره های دهم و یازدهم از تصویر پرنده «سیاه خروس» به عنوان گونه بومی در معرض انقراض ارسباران و به عنوان نماد حیات وحش آذربایجان شرقی استفاده کرد.

در صحنه آرایی و در ویترین آیین اختتامیه این جشنواره از صنایع دستی بومی منطقه به ویژه ورنی و تولیدات شاخص بومی همچون؛ سیب قره قرمز، ذرت، شیرینی اهری و نان یئددی قات استفاده شده است.

اجرای موسیقی عاشیقی در آیین های اختتامیه این جشنواره توجه به حوزه ای دیگر از مواریث فرهنگی منطقه ارسباران محسوب می شود.

در پوستر دوازدهمین دوره این جشنواره که اخیراً رونمایی شد، به محصول «سیب» و «فرش» و «ورنی» توجه شده است.

دوازدهمین دوره جشنواره سراسر ی تئاتر کوتاه اهر(ارسباران) ۳۱ مرداد الی ۳ شهریورماه در اهر برگزار می شود.

 

عکس: مهدی دایلاری