اولین جشنواره تئاتر منطقه چهار آذربایجان شرقی در اهر برگزار شد

آرخا: اولین جشنواره تئاتر منطقه چهار آذربایجان شرقی طی روزهای ۲۰ الی ۲۲ آبان ماه در اهر برگزار و با مراسم اختتامیه و معرفی آثار منتخب به کار خود پایان داد.

آرای هیئت داوران نخستین جشنواره تئاتر منطقه ای استان آذربایجان شرقی(منطقه ۴ / اهر) به این شرح است:

۱- طراحی نور:

هیئت داوران  با اهدا  لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از طراح نور نمایش اتحادیه ابلهان آقای عرفان مصباح تقدیر به عمل می آورد.

۲- طراحی بروشور:

هیئت داوران  با اهدا  لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از طراح بروشورنمایش اتحادیه ابلهان آقای علی علمی تقدیر به عمل می آورد.

۳- طراحی گریم:

هیئت داوران  با اهدا  لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از طراح گریم نمایش اتحادیه ابلهان خانم صنم سقندلی تقدیر به عمل می آورد.

۴- طراحی لباس:

هیئت داوران  با اهدا  لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از طراح لباس نمایش اتحادیه ابلهان آقای معین جعفری تقدیر به عمل می آورد.

۵- موسیقی:

هیئت داوران  با اهدا  لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آهنگساز نمایش های گلزخم، کافه مبارک ، مسافران آقای سعید ستاری تقدیر به عمل می آورد.

۶- طراحی صحنه:

الف- تقدیر

هیئت داوران  با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از طراح صحنه نمایش رنج در زنجیر آقای سامان صفاپور  تقدیر به عمل می آورد.

ب- برگزیده

هیئت داوران  با اهدا  لوح سپاس، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال از طراح صحنه نمایش اتحادیه ابلهان آقای رضا انتظاری  تقدیر به عمل می آورد.

۷- بازیگری زن:

الف- رتبه سوم

هیئت داوران  با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بطور مشترک از خانم ها لیلا عظیم پور برای نمایش اتحادیه ابلهان و نازیلا نوروزی  برای نمایش مسافران  تقدیر به عمل می آورد.

ب- رتبه دوم

هیئت داوران  با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بطور مشترک از خانم ها نسیم عموزاده برای نمایش مسافران و یگانه عطایی برای نمایش نامرد  تقدیر به عمل می آورد.

ج- رتبه اول

هیئت داوران  با اهدا تندیس جشنواره، لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال از خانم زحل زادحیدر برای نمایش گلزخم تقدیر به عمل می آورد.

۸- بازیگری مرد

الف- تقدیر ویژه

هیئت داوران  با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از آقای مهدی قربانی  برای نمایش قهرمان تقدیر به عمل می آورد.

ب- تقدیر

هیئت داوران  با اهدا  لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ازگروه بازیگران نمایش اتحادیه ابلهان آقایان رضا بیگلری، امین رجب پور، میثم رسولیان، رضا انتظاری و مهرداد احمدی  تقدیر به عمل می آورد.

ج- رتبه سوم

هیئت داوران  با اهدا  لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بطور مشترک از آقایان یوسف سلیمانی برای نمایش رنج در زنجیر و امیر محمدپور برای نمایش کافه مبارک  تقدیر به عمل می آورد.

د- رتبه دوم

هیئت داوران  با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بطور مشترک از آقایان امیر نورش برای نمایش مسافران و رامین حوریان برای نمایش آنالیز تقدیر به عمل می آورد.

ه- رتبه اول

هیئت داوران  با اهدا تندیس جشنواره ، لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال  از بازیگر نمایش اتحادیه ابلهان آقای فرزاد علی بابایی  تقدیر به عمل می آورد.

۹- کارگردانی

الف- رتبه سوم

هیئت داوران  با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال از  کارگردان نمایش آنالیز آقای  مهدی عاشوری  تقدیر به عمل می آورد

ب- رتبه دوم

هیئت داوران  با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از  کارگردان نمایش گلزخم خانم غزل زادحیدر  تقدیر به عمل می آورد.

ج- رتبه اول

هیئت داوران  با اهدا تندیس جشنواره ، لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال از  کارگردان نمایش اتحادیه ابلهان  آقای  معین جعفری  تقدیر به عمل می آورد

۱۰-  نمایش نامه نویسی

الف- تقدیر

هیئت داوران  با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از نویسنده نمایش رنج در زنجیر آقای  یوسف سلیمانی تقدیر به عمل می آورد.

ب- برگزیده

هیئت داوران  با اهدا لوح سپاس و جایزه نقدی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال  از نویسنده   نمایش اتحادیه ابلهان  آقای  معین جعفری  تقدیر به عمل می آورد

۱۱-  انتخاب و معرفی به سی و یکمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی

هیئت داوران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های کلیه گروه های شرکت کننده در نخستین جشنواره تئاتر منطقه ای استان آذربایجان شرقی نمایش های زیر را به ترتیب الویت و به شرط اعمال موارد ابلاغی شورای نظارت و ارزشیابی استان به سی و یکمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی معرفی می نماید:

۱-  نمایش اتحادیه ابلهان به کارگردانی آقای معین جعفری

۲- نمایش گلزخم به کاگردانی خانم غزل زادحیدر

هیئت داوران نخستین جشنواره تئاتر منطقه ای اهر؛ ناصر هاشمی، مینا اکبری ناصر و یعقوب صدیق جمالی