کتاب امپراتور فرش ایران: هریس منتشر می شود

آرخا: کتاب «امپراتور فرش ایران: هریس» اثر محرم فرزانه به زودی منتشر می شود.

کتاب «امپراتور فرش ایران: هریس» اثر محرم فرزانه در ۲۵۰ صفحه به قطع رحلی با شمارگان هزار نسخه از سوی انتشارات اختر به زودی منتشر می شود.

این کتاب به سه زبان فارسی، ترکی و انگلیسی نوشته شده و نزدیک به یکصد صفحه آن رنگی است.