افتتاح پایگاه قهرمانی والیبال در اهر

آرخا:  نخستین پایگاه قهرمانی ورزش اهر در رشته والیبال افتتاح شد.

طی مراسمی با حضور رئیس اداره تربیت بدنی اهر و جمعی از رؤسای هیئت های ورزشی و مربیان و ورزشکاران شهرستان اهر پایگاه قهرمانی والیبال به مدیریت میریونس عبداله زاده در اهر افتتاح شد.

همزمان نمایشگاهی از سوابق و افتخارات ورزشی عبداله زاده در ورزش والیبال به نمایش گذاشته شد.