هیئت مدیره جدید انجمن هنرهای تجسمی اهر انتخاب شدند

آرخا: با برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی شهرستان اهر، هیئت مدیره جدید این انجمن برای دوره دوم انتخاب شدند.

در این انتخابات که روز شنبه ۱۸ خرداد  با حضور اعضای انجمن هنرهای تجسمی شهرستان اهر برگزار شد؛ آرزو شامی، حمید جبارزاده، مجتبی فرضی، سمیه موحد و علی فراموشی به عنوان اعضای اصلی، مهسا اسکندری و امیر باقرزاده به عنوان اعضای علی البدل و ویدا یوسفی به عنوان بازرس انتخاب شدند.