انحمن ادبی دده قربانی خداآفرین تشکیل شد

آرخا: انجمن ادبی دده قربانی در شهرستان خداآفرین تشکیل شد.

در پی انتشار فراخوان و ثبت نام از داوطلبان؛ ۲۹ اردیبهشت امسال با برگزاری انتخابات مجمع عمومی، هیئت مدیره انجمن ادبی دده قربانی خداآفرین مشخص و فعالیت خود را آغاز کرد.

سواد حبیبی، اصغر اصغرزاده، وحید فروتن، زهرا میرزائیان و اکبرکاظم زاده به عنوان اعضای هیئت مدیره و اکبرفرد به عنوان بازرس اصلی و آقاکیشی آقازاده به عنوان بازرس علی البدل به مدت دوسال انتخاب شدند.

همان روز هیات مدیره  منتخب  مجمع عمومی  موسسه انجمن ادبی خداآفرین در اولین جلسه خود رئیس، نائب رئیس و خزانه دار را از بین خود به مدت دو سال  انتخاب و معرفی کردند.

به این ترتیب؛ سواد حبیبی  به عنوان رئیس، اصغر اصغرزاده  به عنوان نائب رئیس، اکبرکاظم زاده به عنوان خزانه دار و وحید فروتن به عنوان  منشی و زهرا میرزائیان به عنوان عضو اصلی این انجمن معرفی شدند.

براساس گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خداآفرین؛ این انجمن انجمن که اولین انجمن تشکیل یافته در حوزه فرهنگ و هنر در شهرستان خداآفرین است، با نام انجمن ادبی دده قربانی خداآفرین در موضوع فرهنگ، هنر، ادب و… در این شهرستان فعالیت خواهد کرد.