طی نشستی کتاب حقایق نینوا و سایه سار عشق معرفی شد

آرخا: طی نشستی در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری کتاب حقایق نینوا و سایه سار عشق معرفی شد.

طی نشستی روز پنج شنبه ۲۹ آذرماه، کتاب « حقایق نینوا» اثرحسین شهاب پور اهری متخلص به شهاب و کتاب «سایه سار عشق» اثر علینقی آل محمد در حضور تعدادی از اعضای اهل قلم کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری در این کتابخانه معرفی شد.

در ادامه حاضرین در نشست به بحث در مورد مشکلات تحقیق و پژوهش در منطقه پرداختند.