پل های خداآفرین

آرخا: پل های دوگانه خداآفرین که بر روی رود ارس بنا شده و  به « حسرت کؤرپوسی» معروف هستند، سالهاست که نیاز به مرمت دارند. در جوار این پل ها سد عظیم خداآفرین احداث و ۱۵ آذر سال ۱۳۸۷ آبگیری شد.
در جریان سفر طالبیان معاون فرهنگی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور به منطقه ارسباران که اخیراً انجام گرفت، وی از این پل ها بازدید کرد و  بر مرمت این پل ها تأکید شد.
پل بزرگ حدود ۱۶۰ متر و پل کوچک حدود ۱۲۰ متر طول دارند و به ترتیب دارای ۱۵ و ۱۰ طاق هستند. پل بزرگ به شماره ی ۱۸۵۸ (دوره ی قرون اولیه اسلامی ) و پل کوچک به شماره ی ۱۸۵۹ (دوره ی صفویه ) در پنجم اسفند سال ۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی ثبت شده اند.

 

IMG_2378 IMG_2393 IMG_2396 IMG_2401 IMG_2402 ۴۴۴۴۱۲۰