موزه باستان شناسی خداآفرین

آرخا: موزه باستان شناسی خداآفرین از جاذبه های گردشگری تاریخی و فرهنگی در این شهرستان به حساب می آید که آثار کشف شده  در کاوش های پایاب سد خداآفرین در آن به نمایش گذاشته شده است.
موزه باستان شناسی خداآفرین که دربرگیرنده آثار مکشوفه از منطقه خداآفرین می باشند، در سال ۱۳۹۱در محل ساختمان سابق شهرداری خمارلو تاسیس گردید. آثار به نمایش درآمده در این موزه مربوط به سه گروه؛ سفال، مفرغ و زیورآلات بوده و عمدتا آثار مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد را شامل می شود.
عکس ها: حامد قاسمی

 

 

IMG_2095 IMG_2102 IMG_2107 IMG_2114 IMG_2116 IMG_2121