حالِ خوشِ خواندن

آرخا: بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۴ آبان تا ۱ آذرماه امسال برگزار می شود.

بیست و ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از ۲۴ آبان تا ۱ آذر امسال برگزار می شود.

روز ۲۴ آبان در تقویم رسمی کشور به نام « روز کتاب، کتابخوان و کتابدار» نام گذاری شده است. این مناسبت همچنین با «روز بزرگداشت آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی» نیزهمراه است.