کتاب « اشعار میرزامحمد هجری» منتشر شد

آرخا: کتاب « اشعار میرزامحمد هجری» به کوشش محرم فرزانه منتشر شد.

مجموعه اشعار میرزا محمد هجری شاعر هریسی به کوشش محرم فرزانه منتشر شد.

این کتاب در قطع رقعی و در ۲۹۳ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به قیمت۲۵۰۰۰ هزار تومان از سوی انتشارات آی تکین منتشر شده است.

هجری هریس متولد سال ۱۲۶۶ هجری شمسی در شهر هریس است. وی پس از مدتی سکونت در تبریز در سال ۱۳۱۸ به زادگاه خود بازگشت و سرانجام در سال ۱۳۳۴ در این شهر درگذشت.