سکوت بهشتی نوشته مهدی شنابی منتشر می شود

آرخا: رمان « سکوت بهشتی» نوشته مهدی شنابی به زودی منتشر می شود.

رمان «سکوت بهشتی» نوشته مهدی شنابی در ۴۵۵ صفحه به قیمت ۳۸ هزار تومان از سوی انتشارات پرسمان به زودی منتشر می شود.