ابقای نهرین و رجب پور در سمت رئیس و نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی

آرخا: بابک نهرین و احمد رجب پور در سمت رئیس و نایب رئیس انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی ابقا شدند.

در پی برگزاری انتخابات هیئت مدیره جدید انجمن هنرهای نمایشی استان آذربایجان شرقی با شرکت ۳۶ گروه نمایشی و ۲۱۳ رأی دهنده؛ حمید بالغ ۱۸۰ رأی، بابک نهرین ۱۱۷ رأی، فرناز فتح راضی ۱۰۴ رأی، میرعباس خلیفه لو ۱۰۲ رأی و احمد رجب پور و رامین راستی ۱۰۱ رأی کسب  کرده و به عنوان  اعضای این انجمن برای دوره جدید دو ساله انتخاب شدند.

در انتخابات داخلی نیز؛ بابک نهرین به عنوان رئیس و احمد رجب پور به عنوان نایب رئیس و فرناز فتح راضی به عنوان منشی این انجمن انتخاب شدند.

عکس: علی دایلاری