کنسرت موسیقی داود آزاد و گروه موسیقی روح افزا در اهر برگزار می شود

آرخا: کنسرت موسیقی داود آزاد و گروه موسیقی روح افزا در اهر برگزار می شود.

در این کنسرت؛ استاد داود آزاد، سیامک دستمالچی، امید محرم زاده و امین آزاد به هنرنمایی می پردازند.

این کنسرت ساعت ۱۹  روز پنج شنبه هجدهم مرداد ماه ١٣٩٧ در محل آمفی تئاتر فرهنگ و ارشاداسلامی اهر اجرا می شود.