کنسرت موسیقی آذربایجانی « ساری بولبول» در اهر به روی صحنه می رود

آرخا: کنسرت موسیقی آذربایجانی « ساری بولبول» در اهر به روی صحنه می رود.

آموزشگاه موسیقی روح افزا کنسرت موسیقی آذربایجانی «ساری بولبول» را روزهای پنجم و ششم بهمن ماه در اهر به روی صحنه می برد.

این کنسرت با هنرمندی داود اجلالی و محبوب فتحی اجرا می شود. همچنین؛ عباس نجف پور(کامانچه)، علی حسنی(قارمون)، علی سروری(کلارینت)، رامیز اسمعیلی(عود)، سرخوش فتحی(بالابان)، بهرام عبادی(توتک)، محمد سلامی(ناغارا) و فرهاد پاشایی(قوشا ناغارا) در این کنسرت حضور دارند.