دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از پیش کسوتان ادب و هنر با محمد اسدی شاعر اهری

آرخا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از پیش کسوتان ادب و هنر با محمد اسدی شاعر اهری دیدار کردند.

اسدی متولد سال ۱۳۱۷ در محله ساداتلو شهر اهر در سال ۱۳۷۱ از آموزش و پرورش اهر بازنشست شد.

اسدی با تخلص “مشحون” از پانزده سالگی شعر می سراید و ضمن شعرسرایی به زبان فارسی و ترکی در قالب های مختلف از جمله غزل، قصیده و رباعی، در ادبیات شفاهی آذربایجان نیز تحقیقاتی دارد و از جمله مجموعه مثل ها با عنوان” از اسلاف تا اخلاف” در شرح تعداد ۵۰۰ ضرب المثل دارد.

عکس: علی دایلاری