کتاب مکتب حیدربابا منتشر شد

آرخا: کتاب «مکتب حیدربابا» اثر جعفر خضوعی منتشر شد.

این کتاب در ۲۴۸ صفحه به قطع رقعی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات اختر در تبریز نشر یافت.

کتاب مکتب حیدربابا به معرفی و تبیین محتوای منظومه حیدربابایه سلام اثر فاخر استاد شهریار پرداخته و موج نظیره سرایی بر این اثر از سال ۳۲ تا امروز را بررسی می کند.

در این کتاب همچنین ترجمه های ممتاز حیدربابایه سلام به زبان فارسی نیز معرفی شده است.

در «مکتب حیدربابا» ضمن بررسی نظرات موافق و مخالف در خصوص نظیره سرایی بر حیدربابایه سلام، اهمیت این کار با نقل نظر ده ها شاعر و نویسنده و منتقد، در روایت نوستالژیک فرهنگ عامه تبیین و بیش از یکصد نظیره معرفی شده است.

در واقع کتاب «مکتب حیدربابا» همصدایی با حیدربابایه سلام استاد شهریار و نظیره سرایی برای آن را بررسی می کند.