کاروان اهالی فرهنگ و هنر اهر در نمایشگاه کتاب تبریز

آرخا: در نخستین روز پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز کاروان اهالی فرهنگ و هنر شهرستان اهر به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازدید از این نمایشگاه ترتیب یافت.

جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با همراهی زارعی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز شرکت کرده و از سالن های نمایشگاه و غرفه های ناشران بازدید کردند.