غرفه ویژه شهرستان اهر در نمایشگاه مطبوعات استان

آرخا: غرفه ویژه شهرستان اهر در نمایشگاه مطبوعات استان دایر می شود.

همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز نمایشگاه مطبوعات استان آذربایجان شرقی نیز ترتیب می یابد و در این نمایشگاه غرفه ویژه مطبوعات و پایگاه های خبری شهرستان اهر نیز دایر می شود.

گفتنی است؛ پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز دوم الی هفتم آبان ماه در تبریز برای بازدید عموم دایر خواهد بود.