آذربایجان عاشیق داستانلاری

آرخا: کتاب « آذربایجان عاشیق داستانلاری» اثر سخاوت عزتی منتشر شد.
این کتاب به معرفی و نقل داستان های « معصوم ایله دیل افروز»، « طاهر ایله زهره»، « نوروز ایله قنداب» و « واله ایله زرنگار» می پردازد.
آذربایجان عاشیق داستانلاری کتابی است با یک مقدمه در مورد فولکلور و داستان های فولکلوریک آذربایجان و چهار داستان از داستان های عاشیق ها که به صورت تطبیقی و با استناد به چند منبع گردآوری شده است.
این کتاب از سوی نشر اختر منتشر شده است.

بو کتابدا گلیب:
آغیز ادبیاتی و یا شفاهی ائل ادبیاتی یا خود فولکلور هر ملتین نسیلدن نسیله، سینه دن سینه یه کؤچورولن تاریخی و مادی ـ معنوی قازانجی دیر.
بو گون آغیز ادبیاتی هر ملت ین هویتی، و کیملیغی دئمک دیر. بیر ملتی تانیماق ایسته ین هر شئی دن اؤنجه او ملتین آغیز ادبیاتی نی بیلمه لی دیر….

IMG_201514920