کتاب آیین دگرگونی منتشر شد

آرخا: کتاب  آیین دگرگونی تالیف حمزه مرادی منتشر و روانه بازار کتاب  شد.

این کتاب در قطع وزیری با تعداد ١٧۶ صفحه به قیمت ٢۵هزار تومان  از سوی انتشارات شمیسای اهر چاپ و منتشر شد .

پیش از این  کتابهای  سمت آرامش و  نمایی از شرط و جزا توسط مرادی منتشر شده است.