نتایج یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران

آرخا: آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران روز پنج شنبه ۲۶ مرداد در سالن میرزاجعفر قراجه داغی اهر برگزار و آثار برتر معرفی شدند.

آرای هیئت داوران بخش صحنه ای یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ) شامل؛ کریم اکبری مبارکه،عبدالحسین لاله و عباس شاه محمدزاده به این شرح است:

بخش بروشور:

هیئت داوران دراین  بخش جایزه برتر خود را شامل تندیس جشنواره و جایزه نقدی به طراح بروشور نمایش :   عاشق خورشید،آقای حمیدرضا رزاقی اهدا می نماید.

بخش موسیقی:

هیئت داوران دراین بخش با اهدای لوح تقدیر از موسیقی نمایش:  روز از نو  آقای محمدرضا نوروزی  تقدیر می نماید.

هیئت داوران دراین بخش جایزه بهترین موسیقی خود را شامل تندیس جشنواره،دیپلم افتخار و جایزه نقدی ،به آقایان : حسین دادور  و  میثم رسولیان  بخاطر موسیقی نمایش:  یاشانمامیش بیر سئوگی   اهدا می نماید.

بخش طراحی صحنه:

هیئت داوران در این بخش با اهدای دیپلم افتخار ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی از طراح صحنه نمایش: در ۱۵دقیقه به ۲۰  ،   سرکار خانم فرناز فتح راضی   تقدیر می نماید.

بخش طراحی لباس:

هیئت داوران جشنواره در این بخش با اهدای لوح تقدیر از طراحی لباس نمایش : کلاغها واسه خودشون گرگی شدن  تقدیر می نماید.

بخش بازیگری زن:

رتبه سوم بازیگری زن:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی، رتبه سوم بازیگری زن را مشترکا به خانم ها: سهیلا میرزا خانی برای نمایش:  روز از نو  و   فرنوش فهیمی  برای نمایش: کلاغها واسه خودشون گرگی شدن تقدیم می نماید.

رتبه دوم بازیگری زن:

هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم مهتاب زند برای بازی در نمایش : ماهی عاشق تقدیر به عمل می آورد.

رتبه اول بازیگری زن:

هیئت داوران دراین بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از سرکار خانم فاطمه نصیری بازیگر نمایش : یک کوک اضافی تقدیر می نماید.

بخش بازیگری مرد:

رتبه سوم بازیگری مرد:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای محمدجواد شریفی بازیگر نمایش : روز از نو تقدیر می نماید.

رتبه دوم بازیگری مرد:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای میلاد صادق زاده بازیگر نمایش: ماهی عاشق  تقدیر به عمل می آورد.

رتبه اول بازیگری مرد:

هیئت داوران دراین بخش بااهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای علیرضا ناصحی برای نمایش:  هیچی نگو تقدیر می نماید.

بخش کارگردانی:

رتبه سوم کارگردانی:

هیئت داوران در این بخش بااهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش: یک کوک اضافی ، سرکار خانم فاطمه نصیری تقدیر به عمل می آورد.

رتبه دوم:

هیئت داوران دراین بخش   لوح تقدیر و جایزه نقدی خود را به سرکار خانم سهیلا  میرزاخانی بخاطر نمایش: روز از نو اهدا می نماید.

 

 

رتبه اول کارگردانی:

هیئت داوران دراین بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش : ماهی عاشق، آقای مهدی جودکی تقدیر می نماید.

بخش نمایشنامه نویسی:

رتبه سوم نمایشنامه نویسی:

هیئت داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به نویسنده نمایش : لیلا، افق ایرجی اهدا می نماید.

رتبه دوم نمایشنامه نویسی:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از نویسنده نمایش : شاید وقتی برگردد ، سرکار خانم نسیم عموزاده تقدیر به عمل می آورد.

رتبه اول نمایشنامه نویسی:

هیئت داوران دراین بخش انتخابی ندارد.

هیئت داوران پس از مباحث فنی پیرامون رپرتوار یازدهمین جشنواره سراسرب تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ) در تهران ، نمایش های زیر را به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد می نماید:

۱-نمایش: ماهی عاشق به کارگردانی مهدی جودکی

۲-نمایش: روز از نو به کارگردانی سهیلا میرزاخانی

۳-نمایش : یک کوک اضافی به کارگردانی فاطمه نصیری

۴-نمایش: کلاغها واسه خودشون گرگی شدن به کارگردانی فرزاد علی بابائی

 

 

آرای هیئت داوران بخش تئاتر خیابانی یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ)  شامل سیروس همتی، سامان خلیلیان و داریوش نصیری به این شرح است:

بخش بروشور:

هیئت داوران در این بخش از طراح بروشور نمایش سوخو سرکار خانم شمس قنبرزاده از شهرستان اندیمشک استان خوزستان تقدیر به عمل می آورد.

هیئت داوران دراین بخش جایزه برتر خود را شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به طراح بروشور نمایش گایانوس بی گندم آقای حسن بسامی از شهرستان ایلام اهدا می نماید.

بخش موسیقی:

هیئت داوران در این بخش با اهدای  لوح تقدیر ، از آقای مهرداد موسوی برا ی موسیقی نمایش میشه گرگ نباشیم از استان کرمانشاه تقدیر به عمل می آورد.

برگزیده موسیقی:

هیئت داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای حسام شریعت مدار برای موسیقی حرم تا حرم از شهرستان بروجرد استان لرستان تقدیر به عمل می آورد.

بخش طراحی فضا و لباس:

هیئت داوران دراین بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح فضا و لباس نمایش گایانوس بی گندم ، آقای محمد اسماعیل بیگی تقدیر می نماید.

برگزیده:

هیئت داوران در این بخش با اهدای تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای مرتضی امینی پور تقدیر می نماید.

بازیگری زن:

رتبه سوم

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم رویا نصیری برای بازی در نمایش سوخو ازشهرستان اندیمشک استان خوزستان تقدیر می نماید.

رتبه دوم:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم فاطمه محمدیان شمالی بازیگر نمایش گایانوس بی گندم از استان ایلام تقدیر می نماید.

رتبه اول:

هیئت داوران دراین بخش با اهدای تندیس جشنواره،دیپلم افتخار و جایزه نقدی از سرکار خانم دنیا فتحی بازیگر نمایش میشه گرگ نباشیم از کرمانشاه تقدیر می نماید.

بازیگری مرد:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر به بازیگران نمایش حرم تا حرم آقایان : سامان شکیبا، حسام شریعت مدار، مهدی جودکی،حسین ایزدی و پژمان شاهوردی تقدیر به عمل می آورد.

رتبه سوم بازیگری مرد:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای مجید خادمی بازیگر نمایش سوخو از شهرستان اندیمشک خوزستان تقدیر می نماید.

رتبه دوم بازیگری مرد:

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی بصورت مشترک از آقایان : عماد حمیداوی بازیگر نمایش داریم زمین را دور می ریزیم از شهرستان امیدیه خوزستان  و آقای مرتضی اسدی مرام برای بازی در نمایش میشه گرگ نباشیم از کرمانشاه تقدیر می نماید.

 

رتبه اول بازیگری مرد:

هیئت داوران دراین بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از آقای محمد شاه حسینی بازیگر نمایش گایانوس بی گندم از ایلام تقدیر می نماید.

بخش کارگردانی:

رتبه سوم

هیئت داوران در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش گایانوس بی گندم ، سرکار خانم فاطمه محمدیان شمالی از ایلام تقدیر می نماید.

رتبه دوم

هیئت داوران دراین بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از کارگردان نمایش میشه گرگ نباشیم، آقای مرتضی اسدی مرام تقدیر می نماید.

رتبه اول

در این بخش با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از کارگردان نمایش حرم تا حرم ، آقای پژمان شاهوردی تقدیر می نماید.

بخش طرح و ایده:

رتبه سوم

هیئت داوران جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی را به طراح و ایده پرداز نمایش گایانوس بی گندم، آقای محمد اسماعیل بیگی از ایلام اهدا می نماید.

رتبه دوم

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از طراح و ایده پرداز نمایش: حرم تا حرم ، آقای پژمان شاهوردی تقدیر می نماید.

رتبه اول:

هیئت داوران با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی از طراح و ایده پرداز نمایش میشه گرگ نباشیم ، سرکار خانم وحیده خسروی تقدیر می نماید.

بنا به هماهنگی به عمل آمده با دبیر جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نمایش: میشه گرگ نباشیم از سوی هیئت داوران جهت حضور دراین جشنواره پیشنهاد می گردد.