سومین دوره کلاس مقدماتی آموزش عکاسی از سوی انجمن عکاسی اهر برگزار شد

آرخا: سومین دوره کلاس مقدماتی آموزش عکاسی از سوی انجمن عکاسی اهر برگزار شد.

این دوره با تدریس محمدرضا بهمرام برای اعضای جدید این انجمن در مجتمع فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر دایر شد.

عکس: سعید قاسمی