کتاب « بی ستون» منتشر شد

آرخا: کتاب ” بی ستون” اثر جعفر خضوعی در ۲۰۲ صفحه و قطع رقعی به قیمت ده هزار تومان از سوی انتشارات شمیسا منتشر شد.

در این کتاب مجموعه طنزها و یادداشت های ستون ” بی ستون” که طی سال های ۸۴ تا ۸۶ در دوهفته نامه گویا منتشر شده بود، گرد آمده است.

بی ستون نخستین ستون طنز در نشریه گویا و اولین ستون طنز مستمر در تاریخ مطبوعات اهر است که طی سه سال نخست انتشار دوهفته نامه گویا دایر بود.

این ستون برای اغلب خوانندگان نخستین گویا خاطره انگیز است و با استقبال آن ها مواجه می شد.

گفتنی است؛ طنز از زمینه های فعال دوهفته نامه گویاست و ستون طنز متعددی در آن دایر بوده و هم اکنون دو صفحه از شانزده صفحه آن به طنز اختصاص دارد.