نمایشگاه هنرهای تجسمی در اهر دایر شد

آرخا: نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان « سرآغاز» آثار جمعی از بانوان هنرمند در کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری دایر شد.

این نمایشگاه تا دهم اسفندماه برای بازدید عموم دایر است.