دیدار با سلیم عباس نژاد هنرمند روشن دل موسیقی عاشیقی

آرخا: رئیس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن ادبی حکیم نباتی کلیبر با هنرمند روشندل موسیقی عاشیقی دیدار کردند.

در راستای تکریم هنرمندان  جمعی از کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر به همراه رئیس انجمن ادبی حکیم نباتی از هنرمند روشن دل موسیقی سنتی عاشیقی سلیم عباس نژاد عیادت کردند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تکریم و دیدار و احوالپرسی از شعرا و هنرمندان و حافظان و قاریان قرآنی را از خواست های به جد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان عنوان کرد و گفت: در این خصوص بنا داریم با پیروی از دستور اکید مدیرکل محترم از نزدیک با اهالی فرهنگ و هنر و ادب دیدار و گفتگو و مشکلات آنان را به اداره کل متبوع انتقال دهیم.