کارگاه آموزشی عکاسی خبری در اهر برگزار می شود

آرخا:  کارگاه آموزشی عکاسی خبری در اهر برگزار می شود.

کارگاه آموزشی عکاسی خبری و شیوه های صحیح و نوین در تهیه گزارش تصویری با تدریس هادی فائزی از اساتید برجسته عکاسی؛ ۱۴ آبان توسط انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر در آمفی تئاتر کتابخانه شیخ شهاب الدین اهر برگزار می شود.

 

۴۱۸۲۰۰۰۲۵