ادبیات مرثیه در ارسباران منتشر شد

آرخا: کتاب « ادبیات مرثیه در منطقه ارسباران » تألیف حسین دوستی منتشر شد.
این کتاب در موضوع تاریخ مرثیه و مرثیه سرایی، شعر مذهبی، شاعران و مداحان ارسباران
در۵۵۰ نسخه از طریق انتشارات سفیر اردهال تهران در ۳۵۷ صفحه به قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.