چهارمین سالگرد زمین لرزه ارسباران

آرخا: بیست و یک مردادماه سالروز وقوع زمین لرزه ارسباران است. عصر چنین روزی در سال ۱۳۹۱ دو زمین لرزه بالای ۶ ریشتر در این منطقه رخ داد.
زمین لرزه در بخش میانی منطقه قره داغ پهنه ای به وسعت ۵ هزار کیلومتر مربع در محدوده شهرستان های اهر، هریس، ورزقان و تبریز را تحت تأثیر قرار داد. این زمین لرزه حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی، اماکن دامی، ساختمان های دولتی و عمومی و آثار تاریخی را تخریب و یا آسیب وارد ساخت. زیرساخت های منطقه نیز آسیب دیدند.
در این زمینه تعداد ۳۰۰ روستا بیش ترین تخریب را داشتند.
زمین لرزه ۲۱ مردا سال ۱۳۹۱ ارسباران جان ۲۵۸ نفر را گرفت و ۲۶۰۰ نفر را مصدوم ساخت. این زمین لرزه بالای هزار میلیارد تومان به این منطقه خسارت وارد ساخت.
چهارمین سالگرد این زمین لرزه است و فرصتی که عملکردها بازخوانی شوند و تا تجارب لازم کسب گردد. فرصتی است که خاطرات و مشاهدات بازگویی شوند. همه تلاش ها، کمک ها، امدادها، برنامه های بازسازی، نوع دوستی ها، توزیع نیازمندی ها، اسکان موقت و… مورد ارزیابی قرار گرفته و تولید تجربه شود.
بازخوانی و یادآوری زلزله نه صرفاً از منظر مدیریت بحران و عملکرد دستگاه های مسئول که باید به عنوان چالشی فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. چون حتی با پایان همه ابعاد بازسازی، آثار اجتماعی و فرهنگی زلزله تا سال های سال باقی می ماند و نیز مقابله با خسارت های زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی قبل از وقوع آن و از طریق کارهای فرهنگی و اجتماعی موثرتر است.
یاد جان باختگان زمین لرزه و همه نوع دوستی ها از سراسر ایران گرامی باد.