پایگاه خبری آوای ورزقان پروانه فعالیت گرفت

آرخا: پایگاه خبری آوای ورزقان از هیأت مرکزی نظارت بر مطبوعات کشور مجوز رسمی فعالیت گرفت.

این پایگاه خبری که مجوز آن با شماه ۷۷۷۸۶ در تاریخ ۱۰ خردادماه سال جاری به نام بهزاد عزتی صادر شده است، در زمینه اجتماعی و سیاسی به زبان فارسی فعالیت خواهد داشت.

گفتنی است؛ پایگاه خبری آوای ورزقان از سال ۱۳۹۱ فعالیت دارد.