راهیابی محمدرضا بهمرام و سعید قاسمی به مرحله نهایی جشنواره قاب های بهشتی

آرخا: دو عکاس اهری به مرحله نهایی چهارمین جشنواره عکس «قاب‌های بهشتی» در  بخش حرفه‌ای راه یافتند.
هیئت داوران چهارمین جشنواره سراسری عکس «قاب‌های بهشتی» پس از بررسی بیش از ۴ هزار عکس ارسالی به دبیرخانه این جشنواره در دو بخش حرفه‌ای و شهروندی، ۳۲ نفر در بخش حرفه ای و ۱۲ نفر در بخش شهروندی را شایسته حضور در نمایشگاه تشخیص دادند.
در بخش حرفه ای آثار محمدرضا بهمرام و سعید قاسمی از اهر حضور دارند.
این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده شهدا برگزار می شود.