درخشش عکاسان اهر در جشنواره سراسری دوربین نت اصفهان

آرخا: دو عکاس اهری با کسب مقام اول و سوم در چهاردهمین جشنواره سراسری عکس دوربین نت اصفهان درخشیدند.

سعید قاسمی نشان جشنواره و مقام اول بخش آیین و مذهب و محمدرضا بهمرام مقام سوم بخش اقتصادی چهاردهمین جشنواره سراسری عکس خبری، مطبوعاتی دوربین نت اصفهان را کسب کردند.