معصومه فریبرزی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر شد

آرخا: معصومه فریبرزی طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به سمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر منصوب ‌شد.
پیش از وی رضا وحیدی به مدت شش ماه مسئولیت سرپرستی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر را عهده دار بود.