کاندیداهای انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ارسباران/ لیست مورد حمایت اصلاح طلبان و اصولگرایان

آرخا: اصولگرایان و اصلاح طلبان در حوزه های انتخابیه آذربایجان شرقی نامزد مورد حمایت خود را معرفی می کنند. براساس گزارش خبرگزاری ها؛ نامزدهای مورد حمایت این جریان های سیاسی در حوزه های انتخابیه منطقه ارسباران به این شرح است:
اصولگرایان
اهر و هریس: مهدی حسینیان سراجه لو
کلیبر، خداآفرین و هوراند: قلی اله قلی زاده
ورزقان و خاروانا: رضا علیزاده
اصلاح طلبان
اهر و هریس: بیت اله عبدالهی
کلیبر، خداآفرین و هوراند: علی فخر آذر
ورزقان و خاروانا:

جبهه اعتدال
اهر و هریس: بیت اله عبدالهی
کلیبر، خداآفرین و هوراند: علی فخر آذر
ورزقان و خاروانا: محمد الیاسی

لیست کاندیداهای حوزه های انتخابیه منطقه ارسباران:

حوزه انتخابیه اهر و هریس

حوزه انتخابیه کلیبر، هوراند و خداآفرین

حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانا