افرادی که واجد شرایط هستند وارد صحنه انتخابات شوند/ افرادی که واجد شرایط نیستند از ثبت نام خودداری نمایند

آرخا: امام جمعه اهر در خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت: توصیه می نمایم که افرادی که واجد شرایط هستند احساس مسئولیت نموده و وارد صحنه شوند و افرادی هم که واجد شرایط نیستند از ثبت نام خودداری نمایند.
امام جمعه اهر به توجه به فرا رسیدن ایام ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه وارد فضای دیگری از انتخابات می شویم باید مردم و مسئولین رعایت دقیق قانون را بنمایند و عملی خارج از مقررات نظام اسلامی انجام نداده و ضمن قدردانی از شورای محترم نگهبان، ابهت و عظمت این شورا را حفظ نمائیم که مسئولیتی سخت بر دوش دارند و بدانیم که اعضای این شورا منصوبین ولی امر مسلمین هستند و اجازه سوء استفاده را به دشمن ندهیم و توصیه می نمایم که افرادی که واجد شرایط هستند احساس مسئولیت نموده و وارد صحنه شوند و افرادی هم که واجد شرایط نیستند از ثبت نام خودداری نمایند و دچار مسائل نفسانی نشوند که وقت دست اندرکاران و اعضای محترم شورای نگهبان بیخود گرفته نشود.