باباحیدره سلام منتشر شد

آرخا: مجموعه شعر « بابا حیدره سلام» اثر حسن فروتن اقدم شاعر اهری منتشر شد.
این کتاب در قطع رقعی و در ۹۰ صفحه به شمارگان ۵۰۰ نسخه از طریق خود مولف، با مقدمه ای از حسین دوستی منتشر شده است. قیمت این کتاب شصت هزار ریال است.
گفتنی است؛ حسن فروتن اقدم متولد ۱۳۲۷ از ساعران پیشکسوت شهرستان اهر بوده و این کتاب ششمین مجموعه شعری وی می باشد.